fbpx

Konkurs #IronAcademyFlow

Uwaga konkurs 🙂

Świętuję 500 polubień mojego profilu na Facebooku (zapraszam tutaj!)

I z tej okazji mam do rozdania dwie czapki Iron Academy!

Co trzeba zrobić?
Nic trudnego!

➡ Na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie wrzucajcie zdjęcia lub filmy pokazujące jak robicie mobility flow. W poście oznaczajcie Paweł Grobelny • Iron Academy (na FB) i/lub @pawel_iron_academy (na IG).
➡ Koniecznie dodajcie hasztag #IronAcademyFlow.
➡ Nie zapomnijcie ustawić postu jako „Publiczny”, żebym mógł go zobaczyć.

Macie na to czas do 8.05 do godziny 23.59!

Jeżeli nie wiecie jak się do tego zabrać, to zapraszam do zapoznania się z moim artykułami:

Daily Mobility

Ruch w czasach zarazy

I koniecznie zapoznajcie się z regulaminem konkursu!

Regulamin konkursu „#IronAcademyFlow”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w konkursie „#IronAcademyFlow” („Konkurs”). Regulamin stanowi podstawę Konkursu, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników, politykę prywatności Konkursu, a także sposób zgłaszania uwag związanych z Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest Paweł Grobelny – Iron Academy zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs trwa od 24.04.2020 do 8.05.2020 r.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, która wyraża zgodę na doraźne przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Organizatorowi w celu realizacji Konkursu, akceptuje niniejszy Regulamin i wypełni zadanie konkursowe opisane w Regulaminie.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 7. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie całego świata za pomocą serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 24 kwietnia 2020 r. w momencie ogłoszenia go na profilu Organizatora na Facebooku (https://www.facebook.com/PawelGrobelnySFG/), a zakończy się 8 maja 2020 r. o godzinie 23:59.
 2. Uczestnik ma za zadanie zapoznać się z regulaminem konkursu, dostępnym na stronie internetowej www.ironacademy.pl oraz dokonać zgłoszenia konkursowego.
 3. Zgłoszenie konkursowe polega na:
  – umieszczeniu na profilu Uczestnika na Facebooku lub/i na Instagramie zdjęcia/ filmu pokazującego krótki trening/ ćwiczenia mobility flow – post musi być publiczny,
  – oznaczeniu w poście z zadaniem konkursowym profilu Paweł Grobelny Iron Academy: Facebook.com/PawelGrobelnySFG/
  Instagram: @pawel_iron_academy
  – dodaniu w poście z zadaniem konkursowym hashtagu #IronAcademyFlow
 4. Zgłoszenia inne niż treści zgodne z opisem konkursu nie będą brane pod uwagę.
 5. Organizator nie weźmie pod uwagę zgłoszeń, gdy stwierdzi, że zgłoszona przez Uczestnika odpowiedź: narusza polskie lub międzynarodowe normy prawne, narusza regulamin portalu Facebook.com, ma charakter erotyczny albo pornograficzny, zawiera treść obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.), zawiera treść powszechnie uznaną za nieprzyzwoitą, narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób.
 6. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń konkursowych.
 7. Udzielając zgłoszenia konkursowego Uczestnik zgadza się na korzystanie przez Organizatora z odpowiedzi w celach związanych z Konkursem.

III. Wybór zwycięzców oraz nagrody

 1. Organizator wybierze dwóch zwycięzców: jedną kobietę oraz jednego mężczyznę.
 2. W przypadku, gdy w Konkursie nie weźmie udział żadna kobieta, organizator wybierze dwóch mężczyzn.
 3. W przypadku, gdy w Konkursie nie weźmie udział żaden mężczyzna, Organizator wybierze dwie kobiety.
 4. Nagrodą w Konkursie będzie czapka z daszkiem Iron Academy.
 5. Łączna ilość nagród w Konkursie wynosi 2 szt.
 6. Nagrody zostaną wysłane kurierem InPost (paczkomat lub kurier) na adres wskazany przez laureatów Konkursu na koszt Organizatora w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do Nagród na osoby trzecie.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 14 maja 2020 r.
 10. W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

 IV. Dane osobowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i we wskazanym w Regulaminie zakresie wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru Nagród,
 2. Dodatkowo zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na podanie Organizatorowi następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail oraz na opublikowanie imienia i nazwiska na profilach Organizatora na Facebooku oraz na Instagramie.
 3. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Organizator.
 4. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizatorzy uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie, niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu zwycięzcy.
 5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą niewydania Nagrody.
 6. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.
 7. Dane Osobowe pozyskane w ramach Konkursu zostaną zniszczone najpóźniej 14 dni po opublikowaniu wyników.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać wysłane w ciągu 5 dni ogłoszenia wyników danego etapu Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pawel@ironacademy.pl.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości elektronicznej z reklamacją.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

VI. Postanowienia końcowe 

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian Regulaminu w każdym momencie trwania konkursu.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Paweł Grobelny - SFG1 • trener personalny